Kereső

Mit keressen?

Hol keresse?

Blog - részletek

Tesco - Fegyencedzés-játék
2014-12-03 17:48:40

A promóciós játék szervezője a Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1., a továbbiakban: Kiadó).

A promóciós játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Kiadó által a TESCO hipermarketek vásárlói számára – Fegyencedzés, Fegyencedzés 2, Funkcionális edzés mesterfokon, Edzésnapló a tökéletes forma eléréséhez, Rúdra fel! és a Paleolit edzés című könyv megvásárlásával kapcsolatban – meghirdetett promóciós játékára vonatkozik, az itt leírt feltételekkel.
 
1. A játékban való részvétel feltételei
A promóciós játékban részt vehet minden természetes személy, aki a játék időtartama alatt bármelyik magyarországi Tesco hipermarketben megvásárolja Bear Grylls: Az élet törvényei című könyvét.
A nyereményjátékba történő részvételhez a következő adatokat kell e-mailben a jatek@jaffa.hu címre elküldeni:
 
•        a vásárlás helyét (melyik Tesco hipermarketben vásárolt)
•        a vásárlás idejét
•        a vásárláskor kapott nyugtán feltüntetett 9 jegyű AP kódot
 
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Tesco Fegyencedzés-játék
Az e-mail szövegében kérjük megadni a jelentkező nevét, lakcímét és munkaidőben elérhető közvetlen telefonszámát.
A játékra történő jelentkezés kizárólag a fentiek együttes teljesülése esetén érvényes.
Egy AP kód csak egyszer vesz részt a sorsolásban, függetlenül attól, hogy a vásárló ugyanazon a blokkon hány darab könyvet vásárolt. Ezért, amennyiben egy vásárló több könyvet vásárol a játék időtartama alatt, és többszörös eséllyel kíván indulni a sorsoláson, úgy több jelentkezést kell küldenie (különböző AP kódú nyugtákkal).
A játékban NEM vehetnek részt:
•        a Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
•        egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (Happy Business Services Zrt., és TESCO-Global Áruházak Zrt.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 
2. A játék időtartama
A promóciós játék 2014. november 27-től 2014. december 24-ig tart, ebben részt venni ezen időtartam alatti vásárlások nyugtáival lehet.
 
Beküldési határidő: 2014. december 31. 24 óra
A játék időtartamának kezdete (2014. november 27.) előtti dátumú nyugta, illetve a beküldési határidő (2014. december 31. 24 óra) után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
 
3. A promóciós játék nyereményei
 
3db egyhónapos bérlet a 360Gym funkcionális edzőterembe
 
4. Egyéb feltételek
A nyeremények másra nem átruházhatók és készpénzre nem átválthatók.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A nyerteseket – a fenti feltételek szerint – érvényesen jelentkezők közül 2015. január 6-án a Jaffa Kiadó irodájában sorsolják ki. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül. A nyertesek nevét, és lakcíméből a település nevét a Kiadó a honlapján a sorsolást követően 1 hónapig nyilvánosságra hozza.
A személyes adatokat harmadik személy számára a Jaffa Kiadó nem adja ki, azokat e játékon kívül más célra nem használja fel, a játékra jelentkezők e-mailjeit, az azokban szereplő személyes adatokat kizárólag a nyeremények átvételi határidejéig (2014. január 30-ig) tárolja, utána megsemmisíti.
 A jelentkező a promóciós játékra való jelentkezésével automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot. 
 
5. Nyertesek értesítése
 
A nyerteseket e-mail útján értesítjük (azon az e-mail címen, ahonnan a jelentkezést küldte), a sorsolást követő 3 munkanapon belül.
 
6. A nyeremények átvétele
 
A nyereményeket a nyertesek a Jaffa Kiadó irodájában (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) személyesen, vagy postai utánvéttel vehetik át az értesítést követően, legkésőbb 2015. január 30-ig. 
 
A nyeremény átvételéhez szükséges a nyereményről értesítő e-mail, valamint a vásárlást igazoló, a beküldöttel azonos AP számú nyugta bemutatása. Ezek hiányában a Kiadónak nem áll módjában kiadni a nyereményt. 
 
7. Felelősség kizárás 
 
A játékra való jelentkezés hiányosságáért, a benne szereplő adatok hibáiért, stb. a Kiadó nem vállal felelősséget. A jelentkező az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiadónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a jelentkezőt terheli.
A Kiadó kizárja továbbá a felelősségét minden, az e-mailek kézbesítésével kapcsolatos probléma (internet és/vagy e-mailszolgáltatók hibái, szolgáltatás kimaradás stb.) esetében.
 
Budapest, 2014. november 27.
 

Vissza!

Paleolit táplálkozás