Kereső

Mit keressen?

Hol keresse?

Blog - részletek

Auchan játékszabályzat - Dr. Csernus Imre nyereményjáték
2014-04-11 18:57:44

 Promóciós játék szabályzat

 
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Jaffa Kiadói Kft. által az AUCHAN Áruházak vásárlói számára
Dr Csernus Imre: A nő,
A férfi,
A kiút, 
Drogma,
Felnőtt húsleves 
című könyveivel kapcsolatosan meghirdetett promóciós játékára, az itt leírt feltételekkel.
 
A promóciós játék Szervezője a Jaffa Kiadói Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.), a továbbiakban: Kiadó
1. Jelentkezés
A promóciós játékban részt vehet minden természetes személy, aki a játék időtartama alatt bármelyik magyarországi Auchan áruházban megvásárolja Dr Csernus Imre fent felsorolt könyveinek valamelyikét.
A játékban NEM vehetnek részt:
a Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (Happy Business Services Zrt., és Auchan Magyarország Kft.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói.
A jelentkezéshez a jatek@jaffa.hu címre e-mailben el kell küldeni a következő adatokat:
a vásárlás helyét (melyik Auchan áruházban vásárolt), idejét, valamint a vásárláskor kapott nyugtán feltűntetett 9 jegyű AP kódot
az e-mail tárgyában kérjük feltűntetni: Auchan Csernus játék, szövegében pedig megadni a jelentkező nevét, lakcímét és telefonszámát.
A játékra történő jelentkezés kizárólag a fentiek együttes teljesülése esetén érvényes.
Egy e-mailben érkező jelentkezés csak egyszer szerepel a sorsolásban, függetlenül attól, hogy a vásárló az abban szereplő AP kódú blokkon hány darab könyvet vásárolt. Ezért, amennyiben egy vásárló több könyvet vásárol a játék időtartama alatt, és többszörös eséllyel kíván indulni a sorsoláson, úgy több jelentkezést kell küldenie (különböző AP kódú nyugtákkal). 
 
2. A játék időtartama
A promóciós játék 2014. április 11.-től és 2014. április 21.-ig tart, abban részt venni ezen időtartam alatti vásárlások esetén lehet.
Beküldési határidő: a sorsolásban azok az e-mailek vesznek részt, amelyek 2014. április 25.-én 24 óráig beérkeznek a fent megadott e-mail címre. 
A játék időtartamának kezdete előtt és a beküldési határidő után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
 
3. Nyeremény
A Kiadó az érvényes jelentkezők közül kisorsol 3 db 2 személyes ingyenes belépőt Dr. Csernus Imre egyik soron következő, a kiadóval előre egyeztetett előadására. A sorsolás a Kiadó 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 
4. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben e-mail útján értesítjük (azon az e-mail címen, ahonnan a jelentkezést küldte), a sorsolást követő 1 munkanapon belül.
 
5. A nyeremények átvétele
A belépőket a nyertesek a Jaffa Kiadó irodájában (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) személyesen vehetik át az értesítést követően, előre egyeztetett időpontban.
 
A nyeremény átvételéhez szükséges a nyereményről értesítő e-mail, valamint a vásárlást igazoló, a beküldöttel azonos AP számú nyugta bemutatása. Ezek hiányában a Kiadónak nem áll módjában kiadni a nyereményt. 
 
6. Adatkezelés 
A jelentkező a promóciós játékra való jelentkezéssel elfogadja a promóciós játék szabályzatát, valamint automatikusan hozzájárul, hogy:
megadott adatai (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám a Kiadó, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Kiadó  minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.
A Kiadó a személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a jelentkezőktől kapott felhatalmazások keretei között. 
 
7. Felelősség kizárás 
A pályázatok hiányosságáért, a benne szereplő adatok hibáiért, stb. a Kiadó  nem vállal felelősséget. A jelentkező az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiadónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a jelentkezőt terheli.
A Kiadó kizárja továbbá felelősségét minden, az e-mailek kézbesítésével kapcsolatos probléma (Internet és/vagy e-mail szolgáltatók hibái, szolgáltatás kimaradás, stb.) esetén.
 
8. Egyéb
A jelentkező a promóciós játékra való jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), a Kiadó weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. 
 
Kelt: Budapest, 2014.április 10.
 

Vissza!

Paleolit táplálkozás