Kereső

Mit keressen?

Hol keresse?

Blog - részletek

Nyerjen Wellness hétvégét Soma Mamagésával a Tesco áruházakban!
2012-05-22 12:42:26

 

A promóciós játék szervezője a Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft. (1061 Budapest, Király u. 16., a továbbiakban: Kiadó).
A promóciós játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Kiadó által a TESCO hipermarketek vásárlói számára – Soma Mamagésa: Tiszta szex című könyv megvásárlásával kapcsolatban – meghirdetett promóciós játékára vonatkozik, az itt leírt feltételekkel.

1. A játékban való részvétel feltételei

A promóciós játékban részt vehet minden természetes személy, aki a játék időtartama alatt bármelyik magyarországi Tesco hipermarketben megvásárolja Soma Mamagésa Tiszta szex című könyvét.
A nyereményjátékba történő részvételhez a következő adatokat kell e-mailben a nyeremenyjatek@jaffa.hu email címre elküldeni:
 

  •  a vásárlás helyét (melyik Tesco hipermarketben vásárolt)
  •  a vásárlás idejét
  •  a vásárláskor kapott nyugtán feltüntetett 9 jegyű AP kódot

 
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Tesco Soma Mamagésa játék
Az e-mail szövegében kérjük megadni a jelentkező nevét, lakcímét és munkaidőben elérhető közvetlen telefonszámát.
A játékra történő jelentkezés kizárólag a fentiek együttes teljesülése esetén érvényes.
Egy AP kód csak egyszer vesz részt a sorsolásban, függetlenül attól, hogy a vásárló ugyanazon a blokkon hány darab könyvet vásárolt. Ezért, amennyiben egy vásárló több könyvet vásárol a játék időtartama alatt, és többszörös eséllyel kíván indulni a sorsoláson, úgy több jelentkezést kell küldenie (különböző AP kódú nyugtákkal).
A játékban NEM vehetnek részt:

  •  a Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  •  egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (Happy Business Services Zrt., és TESCO-Global Áruházak Zrt.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A játék időtartama

A promóciós játék 2012. május 11-étől 2012. május 25-éig tart, ebben részt venni ezen időtartam alatti vásárlások nyugtáival lehet.
 
Beküldési határidő: 2012. május 26-án 24 óra.
A játék időtartamának kezdete (2012. május 11.) előtti dátumú nyugta, illetve a beküldési határidő (2012. május 25-én 24 óra) után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

3. A promóciós játék nyereményei

3 db 2 fős wellness hétvége a Danubius Health Spa Resort szállodában

4. Egyéb feltételek


A nyeremények másra nem átruházhatók és készpénzre nem átválthatók.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A nyerteseket – a fenti feltételek szerint – érvényesen jelentkezők közül 2012. június 6-án a Jaffa Kiadó irodájában sorsolják ki. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül. A nyertesek nevét és lakcíméből a település nevét a Kiadó a honlapján a sorsolást követően 1 hónapig nyilvánosságra hozza.
A személyes adatokat harmadik személy számára a Jaffa Kiadó nem adja ki, azokat e játékon kívül más célra nem használja fel, a játékra jelentkezők e-mailjeit, az azokban szereplő személyes adatokat kizárólag a nyeremények átvételi határidejéig (2012. július 31-éig) tárolja, utána megsemmisíti.
A jelentkező a promóciós játékra való jelentkezésével automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot.
 
5. Nyertesek értesítése
 
A nyerteseket e-mail útján értesítjük (azon az e-mail címen, ahonnan a jelentkezést küldte), a sorsolást követő 3 munkanapon belül.
 
6. A nyeremények átvétele
 
A nyereményeket a nyertesek a Jaffa Kiadó irodájában (1061 Budapest, Király utca 16.) személyesen, vagy postai utánvéttel vehetik át az értesítést követően, legkésőbb 2012. július 31-éig.
 
A nyeremény átvételéhez szükséges a nyereményről értesítő e-mail, valamint a vásárlást igazoló, a beküldöttel azonos AP számú nyugta bemutatása. Ezek hiányában a Kiadónak nem áll módjában kiadni a nyereményt.
 
7. Felelősség kizárás
 
A játékra való jelentkezés hiányosságáért, a benne szereplő adatok hibáiért, stb. a Kiadó nem vállal felelősséget. A jelentkező az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiadónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a jelentkezőt terheli.
A Kiadó kizárja továbbá a felelősségét minden, az e-mailek kézbesítésével kapcsolatos probléma (internet és/vagy e-mailszolgáltatók hibái, szolgáltatás kimaradás stb.) esetében.

Budapest, 2012. március 23.


Vissza!

Paleolit táplálkozás